Trendrapport

Ur systemet har man kunnat få en mängd information om de inmatade värdena, antingen genom tabellform eller lättöverskådliga grafer.

NU kan man dessutom använda sig av trendkurvor för se hur ett värde har förändrats över tid samt jämföra olika värden med varandra. På så vis kan man få en lättöverskådlig bild och påvisa olika samband och dess påverkan.

Under menyn Rapport finns ett val mellan Rapport och Trendrapport.
Rapport ser ut som tidigare. Under Trendrapport kan du samtidigt se trender från upp till fyra olika uppgifter i samma graf.

Klicka i rutan Uppgift för resp. rad. Välj Anläggning, Objekt och Uppgift. Kurvan för vald uppgift visas direkt.
Fyll på med nästa rad…

Inspektionsvy för myndigheter

Inspektionsvyn är en egen inloggning där tillsynsmyndighet och andra behöriga på ett enkelt och informellt sätt kan få tillgång till löpande information om anläggningen och dess värden utan att vara på plats rent fysiskt.

Du skapar enkelt en inspektionsvy under ”Inställningar/Användare”. Klicka på ”Lägg till ny användare” och välj behörighet ”Inspektion”.

Inloggningsuppgifterna kan du sedan dela med dig till t.ex. Miljö och Hälsa.
Inloggning sker på samma adress som du själv loggar in (http://bad.driftjournal.se).

Denna användare kommer endast att se rapportsidan, där han/hon själv kan göra urval och skapa rapporter, precis på samma sätt som du själv kan göra.

Skriv ut en Checklista

Ny funktion för Checklista

Under menyn ”Inmatning” kan du enkelt skriva ut dagen checklista, allt du behöver göra är att klicka på knappen ”Checklista” högt upp till höger på sidan.

Du får då en checklista med dagens uppgifter som du kan skriva ut.
Effektivt om du inte har möjlighet att bära med dig en dator eller tablet för att mata in dina värden på.
Gör noteringar på listan och för sedan in det i driftjournalen.

Klorhalter i badhus

Inget bestämt om att sänka klorhalterna i bassängbad

Folkhälsomyndigheten uppger att det finns inte något beslut om att sänka klorhalterna i bassängbad till 2016, som felaktigt har uppgets i en artikel i Dagens Samhälle.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida:

”Folkhälsomyndigheten har inte tagit något beslut om att klorhalter ska sänkas. Myndigheten arbetar just nu med en översyn av riktvärden och riktlinjer i det allmänna rådet om bassängbad som beräknas vara klart år 2016. Förändringar i ett allmänt råd som till exempel riktvärden ska vara konsekvensbeskrivna som visar att förändringar inte är orimligt dyra och att de utifrån hälsosynpunkt är befogade.”

Länk till folkhälsomyndigheten.