Trendrapport

Ur systemet har man kunnat få en mängd information om de inmatade värdena, antingen genom tabellform eller lättöverskådliga grafer.

NU kan man dessutom använda sig av trendkurvor för se hur ett värde har förändrats över tid samt jämföra olika värden med varandra. På så vis kan man få en lättöverskådlig bild och påvisa olika samband och dess påverkan.

Under menyn Rapport finns ett val mellan Rapport och Trendrapport.
Rapport ser ut som tidigare. Under Trendrapport kan du samtidigt se trender från upp till fyra olika uppgifter i samma graf.

Klicka i rutan Uppgift för resp. rad. Välj Anläggning, Objekt och Uppgift. Kurvan för vald uppgift visas direkt.
Fyll på med nästa rad…