Prova EQ Driftjournal BAD kostnadsfritt i 30 dagar

När du provar BAD Driftjournal får du en fullt fungerande version som hjälper din verksamhet att uppfylla myndigheternas krav på dokumentation och egenkontroll. Alla ändringar och tillägg som du gör i provversionen sparas och finns kvar när du väljer att köpa en licens och fortsätta att använda systemet.

Även om du väljer att gå vidare med vår LIGHT version så finns dina inmatade uppgifter kvar, med reservation för de begränsningar som finns i Driftjournal LIGHT.

BAD Driftjournal är ett flexibelt webb-baserat drift- och egenkontrollsystem speciellt uppbyggt för drift av badanläggningar.

BAD Driftjournal finns i 2 versioner

BAD Driftjournal 3.0 som ger dig fullständig kontroll på din anläggning, innehåller alla funktioner och inga begränsningar på antal anläggningar och användare.

BAD Driftjournal LIGHT 3.0 för mindre anläggningar som ändå vill uppfylla kraven på egenkontroll.  BAD Driftjournal LIGHT är en avskalad variant av vårt ursprungliga drift- och egenkontrollsystem BAD Driftjournal.

Båda systemen är anpassade för både stationära datorer och mobila enheter som laptops, surfplattor och smartphones.