Trendrapport

Ur systemet har man kunnat få en mängd information om de inmatade…

Klorhalter i badhus

Inget bestämt om att sänka klorhalterna i bassängbad Folkhälsomyndigheten…